Menü
Kategoriler
“KEMAL SOYER’DEN ÖNEMLİ BİR BİLGİ DAHA”
21 Şubat 2021 Gündem
M.KEMAL’İN TÜRK İSLAMCI TARİH TEZİYLE ORTA ASYALI TÜRK İLAN ETTİĞİ HİTİT VE SÜMERLERİN ANADOLU ALEVİLERİ OLDUĞUNU İLAN EDEN İKİ UZMAN TARİHÇİ
M.Kemal’in Tarih tezini güçlendirmek amacıyla Avrupa’da eğitilmişlerdi. Hitit ve Sümerleri Türk ilan edeceklerdi ancak, aksini söylediler. Hitit ve Sümerler Alevi dediler .
Ord.Prof.Dr Arkeolog Ekrem AKURGAL
Ord.Prof.Dr.Hititolog Sedat ALP
Türkler, Aleviler ve Kürtlerle ilgili tespitleri:
AKURGAL
“Hititlerin Türk olmadıkları kuşkusuzdur. Ancak Anadolu’nun birçok yörelerinde katıksız diyebileceğimiz Hititler bugün dahi yaşamaktadırlar. Bugünkü Türk ulusu eski Anadolu’da yaşamış kavimlerle Türklerin kaynaşmasından ortaya çıkmıştır.Bir başka deyişle Türkiye Türkleri ,canları kanlarıyla Anadoluludurlar. Hattiler ve onlar ölçüsünde Hititler bizim atalarımız, biz de onların torunlarıyız. Böylece ırk bakımından bile bağlı olduğumuz eski Anadolu topluluklarının her çeşit kalıntısı bizim kültür mirasımızdır”
KÜRTLER İÇİN NE DEDİ
“İ.Ö 1200 lerde Anadolu’ya Balkanlardan göç eden Avrupa kökenli boylardan bir bölümü, örneğin Kürtler ve Ermeniler Doğu ve Güneydoğu Anadolu’ya, genellikle Hurrilerin ve onların devamı olan Urartuların topraklarına yerleştiler”
“Kürtler tıpkı Hintliler,İranlılar,Firigler,Ermeniler ,Hellenler ve Galatlar gibi tarihin değişik dönemlerinde Asya ve Anadolu’ya göç etmiş Hind-Avrupa dili konuşan halklardan biridir.Kürtçe bilen bir Türk vatandaşına on beş yirmi Türkçe sözcüğün Kürtçesini sorunuz. Dil bilimci olmanıza gerek yok, bildiğiniz İngilizce ya da Almanca veya Fransızca yardımıyla göreceksiniz ki Kürtçe Hint Avrupa dillerinin bir türüdür.
“Hind-Avrupalı olmalarına ve özel bir etnik tip göstermelerine karşın Kürtler kesin anlamı ile bütün Anadolu’ya öz olan kültürün içinde yer alırlar.Örneğin Yunus Emre ,Fuzuli, Pir Sultan Abdal, Karacaoğlan ve Aşık Veysel, Türklere olduğu kadar Kürtlere de mal olmuş Ozanlardır”
(Yunus,Pir Sultan,Karacaoğlan,Aşık Veysel gibi Ozanlar ve Anadolu Ozanlık geleneği Kürt ve Türk yaratısı olmadığına göre Akurgal’a göre bütün Anadolu’ya öz olan Kültür”Anadolu Aleviliğidir“)
Sedat ALP;
“Türk Halk Ozanlarının Sazının Kökeni Hitit Sazı. Anadolu ozanlarının çaldığı saz Hitit sazına çok benzemektedir. ( Hitit GÜNEŞİ -Tübitak Yayınları 2002 Syf ;70)
Bütün Mezopotamya kültürlerinin yaratıcısı olan Sümerler eski Anadolu kültürlerini bu arada da Hitit kültürünü çok etkilemişlerdir. Türk olarak eski Anadolu kültürlerinin varisi olduğumuz için gururluyuz.Hititler Türk değilse de Türkler kan ve kültür bakımından Hitit uygarlığı ile eski Anadolu uygarlıklarının en doğal mirasçılarıdır. (Hitit GÜNEŞİ -Tübitak Yayınları 2002 .Syf ;66)
Kaynak; Kemal Soyar.
saskara-sinasi@hotmail.com..  Şinasi Karaca
Yorumlar kapalı
*