Menü
Kategoriler
“Sansürlenen Türk Tarihi ! Nasıl Müslüman Olduk?” Bölüm(6)
23 Nisan 2021 Gündem

Sansürlenen Türk Tarihi ! Nasıl Müslüman Olduk?Bölüm(6)

 

 

  1. Büyük Katliam.. ( Curcan Katliamı )

Kuteybe ve Haccac?ın ölümü, Arapların Türkleri Müslümanlaştırmak ve Türk şehirlerini talan etmek politikalarında bir değişiklik yapmamıştır.. Öncelikle, Araplardaki Türklere karşı olan korku ortadan kalktığı için, Araplar, Kuteybe?den sonra da aynı şekilde Türk yurtlarına saldırılarını sürdürmeye devam etmişlerdir..

Kuteybe?nin öldüğü aynı yıl olan 716 da, Yezid ibni Muhelleb Horasan?a vali atanır.. İlk iş olarak Dağıstan?ı işgal eder.. Dağıstan meliki Saltekin, Yezit?e karşı uzun süre dayanır.. Sonunda Dağıstan düşer.. Şehir yağmalanır ve 14000 kişi öldürülür..Dağıstan?dan sonra Curcan?a yönelir.. Curcan 300.000 dirhem karşısında savaşmadan teslim olur..

Yezid, Curcan?a bir bölük asker yerleştirerek, Taberistan? a doğru yola koyulur.. Taberistan Meliki, İsfehbed, Deylem melikinden 10000 kişilik bir yardım alarak savaşa başlar.. İsfehbed savaşırken, Curcan halkı da ayaklanarak Esed ibni Abdullah komutasındaki askerleri imha ederler..

Yezid öfkeye kapılır, Curcan?lı Türkleri yendiğinde kanlarından değirmen döndürüp ekmek yiyeceğine dair Allah?a yemin eder.. Askerlerini toplayarak Curcan üzerine yürür.. Curcan beyi, şehirden çıkarak Curcan kalesine çekilir. 7 ay süren savaştan sonra, kale düşer.. Curcan beyi öldürülür.. Kaledeki askerler esir alınır..

Araplar, daha sonra Curcan şehrine girerler.. Burada da aynı şekilde Kuteybe?nin yaptiğı katliama benzer bir katliam yapılır.. Türkleri öldürerek, 4 fersah boyunca sağlı sollu ağaçlara astırır.. Allah?a verdiği sözü yerine getirmek için, esir aldığı binlerce Türk?ü, Enderiz vadisindeki nehrin kenarına sürükler, orada askerlerine korumasız Türkleri öldürtür.. Öldürülen Türklerin kanlarını nehire akıtır..

Nehrin suyuyla akan kanlardan, ilerideki değirmenden un ve ekmek yaptırarak yer ve Allah?a verdiği sözü yerine getirir.. Katliamdan geriye kalan kız ve kadınlardan beş de biri cariye olarak halifeye ayrıldıktan sonra, geriye kalanlar askerler arasında ganimet olarak paylaştırılır..

Kaynaklar Curcan katliamında Talkan katliamında olduğu gibi yaklaşık 40.000 Türk?ün öldürüldüğünü söylerler..

717 yılından sonraki zaman, Arapların kendi aralarındaki çatışmalarla geçer.. Buraya kadar dikkat ederseniz, ilk Arap saldırıları başladığında Kibac hatun diğer Türk Beyliklerinden yardım istediği halde istediği yardım kendisine verilmemişti.. Sonra o yardımı göndermeyenler, yardıma muhtaç duruma düştüler..

Bu olaylardan Türklerin daha o zaman da aralarında tam bir birlik ve beraberlik sağlayamamış olduklarını görüyoruz.. 717 yılında Ömer ibni Abdulziz halife olur..İki yıl sonra hastalanır yerine, 719 da, Yezid ibni Abdülmelik geçer.. Yezid ibni Abdülmelik ile Yezid ibn Mehleb?in arası iyi değildir..

Yezid ibn Mehleb hapse attırılır ancak, Yezid ibni Mehleb hapisten kaçarak, Basra?da örgütlenir ve Yezid ibni Abdülmelik?e karşı ayaklanır.. 721?de Abbas ve Mesleme adında iki komutan önderliğinde kurulan hilafet ordusu Yezid ibni Mehleb ile savaşır.. Bu savaşta Abbas ve Yezit ibni Mehleb olur.. Yezit?in kafası kesilerek halife Yezit ibn Abdülmelik?e yollanır.. Mesleme, Mehleb?in yakını olan yaklaşık 300 kişinin daha kafasını kestirerek öldürtür. Yezid ibni Mehleb?in oğlu olan, Muaviye ibni Yezid?de elinde bulundurduğu 32 kadar Mesmele taraftarının kafasını kestirtir.. Aralarındaki savaş, Mehleb taraftarlarının tamamen yok edilmesi ile biter? Mesmele, Mehleb?den ele geçirdiği aralarında Türklerin de bulunduğu cariyeleri Cerrah ibni Hakem?e satar..

Bu arada, Yezid ibni Mehleb?in yerine getirilen yeni Horasan Valisi, Cerrah ibni Abdullah, Türkmenistan?ın iç kısımlarına bazı saldırılar yaparsada başarılı olamaz..

Kuteybe?nin ölümüyle birlikte Türk topraklarına yapılan akınlar eskisi kadar başarılı olamamışlardır.. Bu dönemde İslam yayılmacılığı bir duraksama içine girer.. Halife II. Ömer ibn Abdülaziz, işgal altında bulunan yörelerdeki Arap egemenliğinin her geçen gün biraz daha zorlaşır bir hale gelmesinden dolayı bu bölgelerde yaşanan gerginliğin azaltılarak İslam?ın kuvvetlendirilmesine çalışır..

Kendisine bağlı yöneticilere, ? Bundan böyle Türk Beyliklerine saldırmayın, hakimiyetiniz altında bulunan bölgelerde gücünüzü arttırarak İslamı yaymaya çalışın? demiştir..

Ayrıca, II. Ömer, Müslüman olan halklardan cizye alınmamasını istersede, Arapların gelirlerinde önemli ölçüde düşme olmasından dolayı bu karardan daha sonra, Türklerin Müslümanlıkarında samimi olmadıkları bahane edilerek vazgeçilmiştir..

Bu arada Horasan?da Cerrah ibni Abdullah, yerine Abdurrahman ibni Nuaym atanmıştır..

KAYNAK; Memur net pangasyus.

                 Şinasi KARACA<saskara-sinasi@hotmail.com

Bir cevap yazın

Yapmalısınız Giriş Yorum yazmak için.

*