“NEDEN DEVRİMCİ OLMALIYIZ?”

“NEDEN DEVRİMCİ OLMALIYIZ?”

“NEDEN DEVRİMCİ OLMALIYIZ?”

Günümüzde baktığımızda dünyanın her yerinde eşitsizlikler, haksızlıklar, savaşlar ve adaletsizlik karşımıza çıkıyor.Dünya adeta ikiye bölünmüş durumda ve bu bölünmüşlüğün kaynağı ne coğrafi sınırlar ne de fiziksel koşullar.
Dünya sınıfsal olarak ikiye ayrılmış durumda.
Bir tarafta dünyayı yaşanılır kılan, tüm değerleri yaratan, elleriyle tırnaklarıyla üreten; buna karşılık bu kendi yarattığı değerlerden ve kaynaklardan sadece yaşamını sürdürmeye yetecek kadar kazanan, bazen onu dahi kazanamayan milyonlarcası, diğer tarafta ise rahatlık içinde yaşayıp elini sıcak sudan soğuk suya sokmayan; bu yaşayışını da milyonlarca emekçinin ürettiği değerlere el koyarak sağlayan birkaç asalak.

Biz eğer bir tarafta çocuğunu okula gönderecek parayı bulamadığı için çaresizlikten kendini yakan babalar görüyorsak, bunun sebebi diğer taraftakilerin çocuklarını milyarlarca liralık okullarda okutmasıdır.

Ve eğer binlerce genç okulu bitirdikten sonra işsizler ordusuna katılıyorsa, bu, sefalet koşullarında işçi çalıştıran asalaklar çocuklarına rahat bir hayat sürdürebilsin diyedir.

Şehrin lüks semtlerindeki villalar ve köşkler, varoşlarda gecekonduları yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya yaşayan milyonlarca emekçinin düzgün konutlarda insanca koşullarda yaşama hakkı gasp edilerek yapılmıştır.

Dünyanın pek çok bölgesinde binlerce kişinin ölmesine neden olan, milyonlarcasının hayatını altüst eden emperyalist savaşlar, emperyalist tekellerin daha fazla büyümeleri ve daha fazla sömürmeleri için yaşanır.

Bütün bu saydıklarımız bize şunu gösteriyor, insanlık aslında iki ayrı dünyadan oluşuyor ve bu iki dünyanın çıkarları hiçbir şekilde birbirleriyle uyuşmuyor, aksine azınlık olan tarafın varlığı ve iktidarı; ancak diğer tarafı sömürmesiyle mümkün olabiliyor.

Saydığımız tüm çelişkilerin ve sorunların ve daha sayamadığımız nicelerinin kaynağı içinde yaşamakta olduğumuz emperyalist kapitalist sistemdir.Bunlar bu sistemin doğasında vardır.

Bu öyle bir sistemdir ki, zenginler bu konumlarını korumak için daha da zenginleşmeli, bunun için de daha fazla sömürmeli, buna karşılık emekçilere düşen de daha fazla yoksulluk, sefalet ve açlık olmalıdır.Bu, kapitalizmin doğasında vardır ve içten içe kapitalizmin kendi sonunu hazırlar.

Biz eğer yaşadığımız sorunlara karşı mücadeleyi sadece bir takım kısmi reformlarla sınırlı tutarsak hiçbir kalıcı kazanım elde edemeyiz.Çünkü dediğimiz gibi bu kapitalizmin doğasındadır; sermaye sınıfı bazı haklar vermek zorunda kalırsa, onları aynen geri almak zorundadır.

Sadece belli reform talepleriyle sınırlı mücadele, tersinden, emekçilerde biriken öfkeyi düzen kanallarına getirir ve sistemin yaşama süresini uzatır.
Yaşadığımız sorunlar emperyalist-kapitalist sistemin yapısal sorunlarıdır ve bu sistem var olduğu sürece de var olacaktır.

Kapitalizm emekçiler için sömürü, yoksulluk, açlık, sefalet; halklar için savaş ve düşmanlık demektir.İnsanlığın kurtuluşu olan sınıfsız, sınırsız ve sömürüsüz bir toplum düzenine, komünizme giden yol ancak toplumsal devrimle, buna götürülecek olan devrimci sınıf mücadelesiyle, kapitalizm karşısına sosyalizmi somut olarak koyabilmekle mümkündür.

Bizim uğruna savaştığımız dünyada sınıflar yoktur.Yani üretilen değerler herkes tarafından ve tüm insanlık için üretilir.İnsanlar arasında çıkar çatışmaları yoktur; çünkü aslında tüm insanlığın çıkarları ortaktır.Halklar kardeşçe yaşarlar; çünkü artık onları kendi çıkarları için birbirine karşı kışkırtacak uluslararası emperyalist tekeller yoktur.

Böyle bir dünya için mücadele etmeye değer!

Mücadele etmenin mutlaka bedelleri olacaktır.Ancak bu sistem içinde yaşayarak zaten bedel ödüyoruz.Pek çok haktan mahrum bırakılmak, yoksulluk içinde yozlaşmaya mahkum edilmek zaten ödenecek bedellerin en büyüğüdür.

Yapmamız gereken üzerimizdeki sömürü cenderesini parçalayarak bize egemenler tarafından çizilen sınırların dışına çıkıp ”düzene karşı devrim” şiarını yükseltmektir!.

Şinasi KARACA<saskara-sinasi@hotmail.com

https://www.saskarahaber.com/neden-devrimci-olmaliyiz-2/ linkinden çıktı edilmiştir.
Sayfayı yazdırmak için TIKLAYIN! Kapat