“CHP VE TÜRK SOLU İKTİDARA HAZIR MI?”

“CHP VE TÜRK SOLU İKTİDARA HAZIR MI?”

 “CHP VE TÜRK SOLU İKTİDARA HAZIR MI?”

CHP,ve Türk solu iktidara hazır mı? İktidar olabilir mi? İktidar ola bilmesi için hiçbir engel yoktur. Türkiye’de,işçi,emekçi,köylü,çivitçi,solun iktidara gelmesini istiyor.ve arzuluyor,Solun iktidara gelmemesinin engeli.dağınıklık ve parti liderleridir.

Solun bölünmesindeki faktör solcu olup sola zarar verenler ,yeni parti kuran ve kurmaya çalışan ,parti liderleridir. Neden derseniz?, proje üretmemesi ,sol akıma sahip çıkmaması,(12)Eylül sol akıma ciddi ölçüde çözümlemelere sebep olmuştur.

Bir çok solcu genç(12)Eylülde, damgalanıp, toplum, dışına itilmiştir, sahip çıkılmamıştır solcular tarafından  dışlanmıştır.(12)Eylül yaraları azda olsa sarılmaya çalışılmaktadır, geçmişteki sol ile şimdiki sol arasında yeni olgular oluşmaya başlamıştır, solculuk topluma yararlı olduğu zaman  anlam kazanır.

Geçmişi simgeleyen sol ilericilik, ve devrimcilik, yeni sıfatı ile gündeme gelmektedir. İşçi sınıfı üretim değil fikir üretmeye aday gözüküyor.

Türk solu Türkiye’de yeni strateji üretmeye çalışıyor bu tutum göz ardı edilemez.

 

Bugün sosyal demokrat düşünceler dünyadaki solu izlemektedirler. bu sol görüşlü bilim adamları zaman zaman ,konferans vermektedirler. Gazete dergi yerel ve ulusal basında toplumu aydınlatıcı bilgiler vermektedirler.

 

Sayıları  azınlanmayacak kadar çok sivil kuruluşlar uluslar arası düzeyde bilgi alış verişini perçinleştirmek üzere toplantılar yapmaktadırlar. Bunlardan bazıları gezi direnişçileri   7 Haziran hareketi ve sendikalar, açılıma gitmeyen sanatçılar sinemacılar, duruşlarıyla çözüme katkı sağladıkları ortadır.

Bilgi birikimi olan eski sosyal demokrat kimliği olan insanların bazıları bira hane köşelerinde ve ticaretçi olmuş, bazıları yine bıkmadan sosyal demokrasinin işlemesi için mücadele vermektedirler.

 

Özel kuruluşlarda görev alan bir çok devrimci kimlikli insanlarımız solun iktidara gelmesi için bir çok problemi, göze alarak  sola  destek vererek tekrardan solu ve sosyal demokrat düşünceyi iktidara taşımak için inanın çok çalışmaktadırlar. Solun iktidara gelmesi için değişime mutlak ihtiyaç vardır.

Sosyal ve ekonomi boyutla küresel değişimle  kapitalizmle, baş etmek için bazı dengeleri değiştirmek gerekir. Küresel olguyu  kavramış, eski düşünceleri bir kenara koyup yeni düşüncelerle ortaya çıkıp eskimiş değerlere sıkı sıkıya bağlı kalmanın, muhafazakarlardan, daha fazla muhafazakar, geldiği düşüncesine varılması kaçınılmazdır.

 

Kapitalizm ’in, doğduğu günden bu güne kadar sol mücadele, daime sağ mücadeledeki uygulamalara karşı bir karşı fikir üretmiştir. Oysa sol mücadele sağ mücadelenin yaptığı hataları kullanarak, başarı kazanmaya çalışmışlardır, sağ yeni strateji üretmeye başlayınca solun yaptığı taktik işe yaramaz hale gelmiştir, bugün aynen devam etmektedir.

Yine geçmişe bakın İngiliz solu bu olguyu görüp hataları bir kenara bırakıp yeni strateji geliştirmeye yani değişim göstererek solu iktidara taşımıştır. Bugün Yunanistan da yaşanan iktidar olgusunu da unutmayalım. Bizim bunlardan ders almamız gerekmez mi?.

Dünyada bir çok şey değişime  uğradı biz neden değişimden örnek alarak değişime ayak uydurarak tekrardan solu sosyal demokrasiyi iktidara taşımak. Mutlak ve mutlak değişim olması gerekir. Tüm sol liderler  daha önce yaşanmış İngiltere gerçeğini Yunanistan gerçeğini görmeleri gerekmektedir.

İttifaksa ittifak birleşmeyse birleşmek ,böyle bir güç birliği yapılmadığı sürece solun iktidara gelmesi hayal den öte olamaz. Ve 12 yıldır iktidarda olan AKP yine ipi göğüsler. Her türlü yalanı dolanı oy hırsızlığını yapacaktır ve yine iktidar olacaktır.

Taban lütfen liderlere bir şekilde seslenin .Biz iktidar olmak istiyoruz, ama geçmişten örnek alarak  bazı duyarsızlığımızı bir kenara bırakıp, duyarlı davranmak zorunda olduğumuzu, tüm sosyal demokrat düşüncede olan insanlara yansıtmamız gerekmektedir diyerek bu yola baş koymak gerek, ve yolumuz devrimci yol diyerek yeni, düşüncelerle yola devam etmek gerekir. Tekrar ediyorum! .Sol iktidara gelmesi için mutlaka ama mutlaka ittifak kurma zorundadır.

 “ÜLKE FAŞİZM KUŞATMASI ALTINDA İSE TÜM GÜÇLER BİRLEŞMELİDİR”

 

Saskara-sinasi@hotmail.comSinasi.karaca@saskarahaber.com.

 Şinasi  KARACA.         

https://www.saskarahaber.com/chp-ve-turk-solu-iktidara-hazir-mi-2/ linkinden çıktı edilmiştir.
Sayfayı yazdırmak için TIKLAYIN! Kapat