“ALEVİ DERNEKLERİ FEDERASYONU KAMUOYUNA”

“ALEVİ DERNEKLERİ FEDERASYONU KAMUOYUNA”
“DERİN DEVLETE KİMİN İHTİYACI VAR”
Siyasi partiler halkın katıldığı seçimlerle devleti yönetmeye talip olurlar. Parlamentonun önemli anlarda asli görevi olan yasama, yürütme ve yargının tıkanması ve hükümetin bu sorumluluğunu yerine getirmemesi ya da getiremediği durumlarda halkın desteğiyle demokrasi sözcüsü olurlar.
Demokrasi bir toplumun inandığı en özgürlükçü kavramdır, önüne gelen değişik sıfatlarla değişik şekillere tanımlanır asıl kökü seçim ve halkın karar alma sürecine katılmasına dayanır.
Halk birbiri ile rekabet eden siyasi partiler yoluyla, özgür ve adil, ulusal ve yerel seçimler yoluyla kendisini yönetecekleri seçer.
Demokrasilerde her vatandaşın hiç kimsenin elinden alamayacağı bazı temel hakları bulunmaktadır.
Demokrasi ve özgürlük kavramını hurafe haline getirmek, halkın eğilimlerini zorla değiştirmek, kişisel ve ideolojik çıkarları ön planda tutmak devletin asıl sahibi olduğunu iddia eden saplantılı ve demokrasiyi dağıtamayan faşist gerici yöneticilerin yönelimidir.
Bu yönelime paralel gelişen, hem sebep hem de fırsat arayışında olan suç örgütleri devletin tüm birimleriyle ittifak içine gireler.
Genel anlamda bunun adı “Derin devlet” olarak bilinir.
Demokrasiyi kendi kaynaklarıyla halka getiremeyen tüm yöneticiler derin devlet formülü ile toplumda bireyleri tehdit ederler, kullanılan dil mafya içerisindeki statüye göre değişen jargondur.
“akıllı ol” gibi kamuoyuna açık tehdit içerir bu tehdit kişiye değil aslında toplumun tamamınadır.
Emperyalizmin sınıfsal yapısını korumak için patronların isteklerine göre hareket eden emeğe ve alın terine düşman tüm ittifakları meşrulaştıran bir sistem görülüyor ki artık işlevini yitirmiştir.
Dolayısıyla tehdit, inkâr, yok sayma, ötekileştirme için nesnel zemin arayan bir devlet yapısı ortaya çıkmıştır.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik yapılan tehdit de aslında geldiğimiz mevcut durumun dengesini korumaya yönelik tüm topluma bir gözdağıdır.
“Devlet için, devletin üzerinde” tek güç demokrasi ve özgürlüktür.
Bu tehditte karşı ilgili Cumhuriyet Savcılarının gereğini yapmalarını diliyor,saygılarımızı sunuyoruz.
ALEVİ DERNEKLERİ FEDERASYONU
Şinasi KARACA..saskara-sinasi@hotmail.com.
https://www.saskarahaber.com/alevi-dernekleri-federasyonu-kamuoyuna/ linkinden çıktı edilmiştir.
Sayfayı yazdırmak için TIKLAYIN! Kapat